لیست قیمت زیمنس

تصویر محصول نام محصول | i-eپارت نامبرولتاژ تغذیهورودی دیجیتالورودی آنالوگقیمتانتخاب محصول
کابل رابط درایو و کی پد زیمنس 6SL3256-0VP00-0VA01,100,000 تومان
منبع تغذیه لوگو زیمنس 6EP3330-6SB00-0AY01,900,000 تومان
پنل نمایشگر BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-4BA02,500,000 تومان
رابط BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-2AA12,500,000 تومان
پنل اپراتوری درایو Siemens V20 کد فنی 6SL3255-0VA00-4BA12,500,000 تومان
برد باتری زیمنس BB 1297 کد 6ES7297-0AX30-0XA02,500,000 تومان
ریل 530 میلی متر زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7590-1AF30-0AA02,600,000 تومان
کارت ورودی و خروجی دیجیتالی زیمنس مدل 6ES7223-3AD30-0XB02,800,000 تومان
کانکتور جلویی پیچی زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7592-1AM00-0XA02,800,000 تومان
کارت حافظه s7-1500 زیمنس مدل 6ES7954-8LC03-0AA02,800,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو DM8 230 R زیمنس230 V AC 43,000,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1CB00-0BA2 زیمنس24 VDC 43,000,000 تومان
پارامتر لودر زیمنس مدل 6SL3255-0VE00-0UA024 VDC3,000,000 تومان
کارت ورودی خروجی زیمنس 6ES7223-0BD30-0XB024 VDC3,000,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1MB00-0BA2 زیمنس12/24 VDC 43,200,000 تومان
کانکتور جلویی فنری s7-1500 مدل 6ES7592-1BM00-0XB012/24 VDC3,200,000 تومان
کانکتور جلویی پیچی زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7592-1AM00-0XB012/24 VDC3,500,000 تومان
ماژول مقاومت ترمز زیمنس 6SL3201-2AD20-8VA012/24 VDC3,600,000 تومان
ریل نگهدارنده S7-1500 زیمنس مدل 6ES7590-1AE80-0AA012/24 VDC3,600,000 تومان
کانکتور جلویی فنری s7-1500 کدفنی 6ES7592-1BM00-0XA012/24 VDC3,700,000 تومان
ماژول شبکه زیمنس RS232 مدل 6ES7241-1AH32-0XB012/24 VDC3,800,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1HB00-0BA2 زیمنس24 V DC/AC 44,000,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ 6ED1055-1MA00-0BA2 لوگو زیمنس12/24 V DC24,000,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5PA30-0XB012/24 V DC24,000,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5QA30-0XB012/24 V DC24,000,000 تومان
ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7221-3BD30-0XB0none2 44,300,000 تومان
برد ارتباط شبکه RS485 زیمنس مدل 6ES7241-1CH30-1XB0none24,500,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-4HA30-0XB0none24,500,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1CB10-0BA2 زیمنس24 V DC/AC2 84,900,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ 6ED1055-1MD00-0BA2 لوگو زیمنس12/24 V DC25,000,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1NB10-0BA2 زیمنس24 VDC2 85,200,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو DM16 230 R زیمنس230 V AC2 85,200,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1AD30-0XB0none25,300,000 تومان
کانکتور U سری s7-1500 کد فنی 6ES7590-0AA00-0AA0none25,300,000 تومان
منبع تغذیه لوگو زیمنس 6EP3332-6SB00-0AY0none25,350,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ 6ED1055-1MM00-0BA2 لوگو زیمنس24 VDC25,400,000 تومان
کارت خروجی آنالوگ زیمنس 6ES7232-4HA30-0XB024 VDC25,500,000 تومان
ماژول ارتباطی 6ES7241-1CH32-0XB0 سری S7-120024 VDC25,500,000 تومان
منبع تغذیه S7-1200 زیمنس مدل 6EP1332-1SH7124 VDC25,500,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو زیمنس 6ED1052-1FB08-0BA124 VDC25,900,000 تومان
سیگنال برد ورودی دیجیتال زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7221-3AD30-0XB024 VDC2 45,920,000 تومان
کارت ورودی خروجی زیمنس 6ES7223-3BD30-0XB024 VDC25,920,000 تومان
ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7221-1BF32-0XB0none2 86,000,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1BF32-0XB0none26,000,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1HF32-0XB0none26,000,000 تومان
کابل گسترش زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7290-6AA30-0XA0none26,000,000 تومان
سوئیچ کمپکت لوگو زیمنس 6GK7177-1MA20-0AA012/24 VDC26,000,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW کد 6SL3210-5BB13-7UV112/24 VDC26,000,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW کد 6SL3210-5BB17-5UV112/24 VDC26,000,000 تومان
ریل 830 میلی متر زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7590-1AJ30-0AA012/24 VDC26,000,000 تومان
کابل توسعه دو متری برای پی ال سی های S7-120012/24 VDC26,000,000 تومان
آنتن لوگو زیمنس 6NH9860-1AA0012/24 VDC26,120,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1BD30-0XB012/24 VDC26,170,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو 6ED1052-1HB08-0BA1 زیمنس24 V DC/AC2 86,200,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو 6ED1052-1MD08-0BA1 زیمنس12/24 VDC4 86,200,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو 6ED1052-1CC08-0BA1 زیمنس12/24 VDC4 86,500,000 تومان
منبع تغذیه لوگو زیمنس 6EP3331-6SB00-0AY012/24 VDC46,500,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW کد 6SL3210-5BB15-5UV112/24 VDC46,500,000 تومان
منبع تغزیه لوگو زیمنس مدل 6EP3333-6SB00-0AY012/24 VDC46,500,000 تومان
صفحه نمایش متنی LOGO! TD مدل 6ED1055-4MH08-0BA112/24 VDC47,500,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1XF32-0XB0none48,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW کد 6SL3210-5BE13-7UV0none48,000,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW کد 6SL3210-5BB21-5UV1none48,300,000 تومان
ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7221-1BH32-0XB0none4 168,500,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW فیلتردار کد 6SL3210-5BB21-5BV1none48,500,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW کد 6SL3210-5BB22-2UV0none48,500,000 تومان
کارت ورودی و خروجی زیمنس 6ES7223-1PH32-0XB0none48,500,000 تومان
کارت ورودی و خروجی زیمنس 6ES7223-1BH32-0XB0none48,500,000 تومان
ماژول اندازه گیری زیمنس مدل 6ES7238-5XA32-0XB0none48,650,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1BH32-0XB0none49,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW کد 6SL3210-5BE17-5UV0none49,000,000 تومان
منبع تغزیه زیمنس سری S7-1500 مدل 6EP1332-4BA00none49,000,000 تومان
کارت حافظه s7-1500 زیمنس مدل 6ES7954-8LE03-0AA0none49,000,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7223-1QH32-0XB0none49,500,000 تومان
اینورتر تک فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 کیلو وات کد 6SL3210-5BB22-2AV0none49,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 مدل 6SL3210-5BE13-7CV0none49,500,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW کد 6SL3210-5BB23-0UV1none49,800,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1HH32-0XB0none410,000,000 تومان
پردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1AE40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 610,000,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-4HD32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت10,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7232-4HB32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت10,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW کد 6SL3210-5BE17-5CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت10,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-1UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت11,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-1CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت11,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 تک فاز 0.55کیلووات 6SL3210-1PB13-0UL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت11,000,000 تومان
کنترل یونیت اینورتر زیمنس G120 مدل 6SL3244-0BB12-1BA124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت11,550,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-5UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت11,900,000 تومان
پی ال سی زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7211-1HE40-0XB024V DC2 استاندارد 612,000,000 تومان
ماژول سوئیچ ارتباطی زیمنس سری S7-1200 مدل 6GK7277-1AA10-0AA024V DC2 استاندارد12,000,000 تومان
ماژول سوئیچ CSM 127724V DC2 استاندارد12,000,000 تومان
ماژول ورودی خروجی زیمنس مدل 6ES7223-1PL32-0XB024V DC2 استاندارد12,000,000 تومان
کارت ورودی و خروجی زیمنس 6ES7223-1BL32-0XB024V DC2 استاندارد12,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 7.5کیلووات 6SL3210-1PE21-8UL024V DC2 استاندارد12,100,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 0.55کیلووات 6SL3210-1PE11-8UL124V DC2 استاندارد12,375,000 تومان
پردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1BE40-0XB0220V-AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 612,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 تک فاز 1.1کیلووات 6SL3210-1PB15-5UL0220V-AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت12,650,000 تومان
پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1AE40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 813,000,000 تومان
پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1BE40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 613,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-5CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت13,000,000 تومان
کنترل یونیت اینورتر زیمنس G120 مدل 6SL3243-0BB30-1HA324V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت13,200,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 کیلو وات کد 6SL3210-5BE22-2UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 کیلو وات کد 6SL3210-5BE22-2CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 1.1کیلووات 6SL3210-1PE13-2UL124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,300,000 تومان
کنترل یونیت اینورتر زیمنس G120 مدل 6SL3244-0BB12-1FA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,300,000 تومان
کنترل یونیت درایو زیمنس G120 مدل 6SL3244-0BB12-1PA124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,300,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5PD32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 تک فاز 1.5کیلووات 6SL3210-1PB17-4UL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,575,000 تومان
کنترل یونیت درایو زیمنس G120 مدل 6SL3243-0BB30-1FA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,575,000 تومان
کنترل یونیت درایو زیمنس مدل 6SL3243-0BB30-1PA324V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت14,575,000 تومان
پی ال سی زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7214-1AG40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1414,900,000 تومان
پردازنده سری 1214 زیمنس مدل 6ES7214-1HG40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1414,900,000 تومان
پی ال سی زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7214-1BG40-0XB0220V-AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1414,900,000 تومان
پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1HE40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 815,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 3 کیلو وات کد 6SL3210-5BE23-0UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,000,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP400 BASIC کد 6AV2123-2DB03-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,000,000 تومان
ماژول ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7521-1BH10-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1615,000,000 تومان
ماژول ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7521-1BH50-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1615,000,000 تومان
ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BH10-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,000,000 تومان
کارت حافظه s7-1500 زیمنس مدل 6ES7954-8LF03-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,000,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP400 Comfort کد 6AV2124-2DC01-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,000,000 تومان
ماژول 4 ورودی 2 خروجی S7-1200 مدل 6ES7234-4HE32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,500,000 تومان
لوگو ماژول شبکه صنعتی زیمنس 6GK7142-7BX00-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,500,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QD32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,800,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 1.5کیلووات 6SL3210-1PE14-3UL124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت15,950,000 تومان
ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BH01-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت16,000,000 تومان
منبع تغزیه زیمنس سری S7-1500 مدل 6EP1333-4BA0024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت16,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7232-4HD32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت16,500,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5ND32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت16,500,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-4HF32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت16,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 4 کیلو وات کد 6SL3210-5BE24-0UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت16,500,000 تومان
ماژول شبکه CMR2040 لوگو زیمنس 6GK7142-7EX00-0AX024 VDC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 217,600,000 تومان
ماژول ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7521-1BH00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1618,000,000 تومان
کارت حافظه s7-1500 زیمنس مدل 6ES7954-8LL03-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت18,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 2.2کیلووات مدل 6SL3210-1PE16-1UL124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت18,975,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 0.55 کیلووات 6SL3210-1KE11-8UF224V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت18,975,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل TP2200 کد 6AV2124-0XC02-0AX124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت19,000,000 تومان
ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-5HF00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت19,000,000 تومان
کنترل یونیت اینورتر زیمنس G120 مدل 6SL3244-0BB13-1PA124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت19,250,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 0.75 کیلووات 6SL3210-1KE12-3UF224V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت19,525,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 5.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE25-5UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت19,800,000 تومان
پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1HG40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1420,000,000 تومان
پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1BG40-0XB0220V-AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1420,000,000 تومان
پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1AG40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1420,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 1.1 کیلووات 6SL3210-1KE13-2UF2380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت20,625,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 تک فاز 3کیلووات 6SL3210-1PB21-4UL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت21,450,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 1.5 کیلووات 6SL3210-1KE14-3UF2380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت21,725,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5PF32-0XB0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت21,900,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 2.2کیلووات مدل 6SL3210-1PE16-1AL1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت22,550,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE27-5UV0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت22,800,000 تومان
ماژول شبکه زیمنس مدل 6GK7242-5DX30-0XE0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت23,000,000 تومان
منبع تغزیه زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7505-0KA00-0AB0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت23,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 3کیلووات مدل 6SL3210-1PE18-0UL1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت23,925,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 2.2 کیلووات 6SL3210-1KE15-8UF2380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت23,925,000 تومان
ماژول ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7521-1BL00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 3225,000,000 تومان
ماژول ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7521-1BL10-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 3225,000,000 تومان
ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BL10-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت25,000,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ S7-1500 – مدل 6ES7531-7QD00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت25,000,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QF32-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت26,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 1.5 کیلووات 6SL3210-1KE14-3AF224V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت26,400,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس 6ES7523-1BL00-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت27,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 3 کیلووات 6SL3210-1KE17-5UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت27,775,000 تومان
ماژول پروفی باس مدل 6GK7243-5DX30-0XE024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت28,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ S7-1500 کدفنی 6ES7532-5HD00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت28,000,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 3کیلووات مدل 6SL3210-1PE18-0AL1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت28,325,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 4کیلووات 6SL3210-1PE21-1UL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت28,875,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 2.2 کیلووات 6SL3210-1KE15-8AF2380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت29,150,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP700 BASIC کد 6AV2123-2GB03-0AX0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت29,200,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP700 BASIC کد 6AV2123-2GA03-0AX0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت29,200,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE27-5CV0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت30,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 4 کیلووات 6SL3210-1KE18-8UF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت31,075,000 تومان
ماژول شبکه S7-1500 زیمنس مدل 6ES7540-1AD00-0AA0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت32,000,000 تومان
ماژول ارتباطی زیمنس سری S7-1200 مدل 6GK7243-1BX30-0XE0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت33,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ S7-1500 کدفنی 6ES7532-5HF00-0AB0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت33,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 5.5کیلووات مدل 6SL3210-1PE21-4UL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت33,550,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 4کیلووات 6SL3210-1PE21-1AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت33,825,000 تومان
پردازنده سری 1217 زیمنس مدل 6ES7217-1AG40-0XB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1434,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 3 کیلووات 6SL3210-1KE17-5AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت34,100,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 11 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-1UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت34,300,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 5.5 کیلووات 6SL3210-1KE21-3UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت34,650,000 تومان
ماژول خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7522-1BL01-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت35,000,000 تومان
منبع تغزیه زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7507-0RA00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت38,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 4 کیلووات 6SL3210-1KE18-8AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت38,500,000 تومان
منبع تغزیه زیمنس سری S7-1500 مدل 6ES7505-0RA00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت39,000,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل TP700 Comfort کد 6AV2124-0GC01-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت39,500,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 5.5کیلووات 6SL3210-1PE21-4AL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت39,600,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-5UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت41,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-5CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت42,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 7.5 کیلووات 6SL3210-1KE21-7UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت42,625,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP900 Basic کد 6AV2123-2JB03-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت42,800,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 5.5 کیلووات 6SL3210-1KE21-3AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت43,450,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7531-7NF00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت44,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ S7-1500 کدفنی 6ES7532-5NB00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت44,000,000 تومان
پردازنده سری 1511 زیمنس مدل 6ES7511-1AK02-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت45,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ S7-1500 کدفنی 6ES7534-7QE00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت46,000,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP1200 BASIC کد 6AV2123-2MB03-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت46,900,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل KTP1200 BASIC کد 6AV2123-2MA03-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت48,500,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7531-7KF00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت50,000,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ S7-1500 – مدل 6ES7531-7PF00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت50,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-8UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت51,000,000 تومان
ماژول پردازنده شبکه سری S7-1500 مدل 6GK7543-1AX00-0XE024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت51,000,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 7.5کیلووات مدل 6SL3210-1PE21-8AL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت51,700,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 7.5 کیلووات 6SL3210-1KE21-7AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت53,075,000 تومان
ماژول شبکه زیمنس سری S7-1500 کدفنی 6ES7540-1AB00-0AA024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت54,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 11 کیلووات 6SL3210-1KE22-6UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت55,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22 کیلو وات کد 6SL3210-5BE32-2UV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت58,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 11کیلووات مدل 6SL3210-1PE22-7UL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت58,300,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-8CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت61,000,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7531-7NF10-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت63,000,000 تومان
ماژول ارتباطی سری S7-1500 زیمنس مدل 6ES7541-1AB00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت63,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22 کیلو وات کد 6SL3210-5BE32-2CV024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت65,000,000 تومان
ماژول ارتباطی سری S7-1500 زیمنس مدل 6ES7541-1AD00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت65,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 11 کیلووات 6SL3210-1KE22-6AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت68,750,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل TP900 Comfort کد 6AV2124-0JC01-0AX024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت70,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 15 کیلووات 6SL3210-1KE23-2UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت71,225,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 11کیلووات مدل 6SL3210-1PE22-7AL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت71,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 15کیلووات مدل 6SL3210-1PE23-3UL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت77,825,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل TP1200 Comfort کد 6AV2124-0MC01-0AX0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت85,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 18.5 کیلووات 6SL3210-1KE23-8UF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت86,350,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 15کیلووات مدل 6SL3210-1PE23-3AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت88,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 15 کیلووات 6SL3210-1KE23-2AF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت88,000,000 تومان
ماژول ارتباطی سری S7-1500 زیمنس مدل 6GK7542-5DX10-0XE0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت90,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 18.5کیلووات مدل 6SL3210-1PE23-8UL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت96,250,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 18.5 کیلووات 6SL3210-1KE23-8AF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت104,500,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 18.5کیلووات مدل 6SL3210-1PE23-8AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت106,150,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 22 کیلووات 6SL3210-1KE24-4UF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت107,250,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 22 کیلووات 6SL3210-1KE24-4AF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت118,250,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 22کیلووات مدل 6SL3210-1PE24-5AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت123,200,000 تومان
پردازنده سری 1513 زیمنس مدل 6ES7513-1AL02-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت124,000,000 تومان
پردازنده سری 1515 زیمنس مدل 6ES7515-2AM02-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت130,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 30 کیلووات 6SL3210-1KE26-0UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت134,750,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 30کیلووات مدل 6SL3210-1PE26-0UL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت139,700,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 30 کیلووات 6SL3210-1KE26-0AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت145,750,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 30کیلووات 6SL3210-1PE26-0AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت154,550,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 37 کیلووات 6SL3210-1KE27-0UF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت160,050,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 37کیلووات مدل 6SL3210-1PE27-5UL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت171,050,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 37 کیلووات 6SL3210-1KE27-0AF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت176,550,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 37کیلووات 6SL3210-1PE27-5AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت189,200,000 تومان
پردازنده سری 1515 زیمنس مدل 6ES7515-2FM02-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت190,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 45 کیلووات 6SL3210-1KE28-4UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت193,600,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 45کیلووات 6SL3210-1PE28-8UL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت207,350,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 45 کیلووات 6SL3210-1KE28-4AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت214,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 55 کیلووات 6SL3210-1KE31-1UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت225,500,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 45کیلووات مدل 6SL3210-1PE28-8AL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت228,800,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 55 کیلووات 6SL3210-1KE31-1AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت247,500,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 55کیلووات مدل 6SL3210-1PE31-1AL0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت269,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 75 کیلووات 6SL3210-1KE31-4UF1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت269,500,000 تومان
پردازنده سری 1516 زیمنس مدل 6ES7516-3AP03-0AB0380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت270,000,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل TP1500 کد 6AV2124-0QC02-0AX1380-480 ولت AC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت280,000,000 تومان
پردازنده سری 1517 زیمنس مدل 6ES7517-3AP00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت280,000,000 تومان
پردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4FP00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت280,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 75 کیلووات 6SL3210-1KE31-4AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت297,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 90 کیلووات 6SL3210-1KE31-7UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت313,500,000 تومان
درایو زیمنس G120 سه فاز 75کیلووات مدل 6SL3210-1PE31-5AL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت324,500,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 90 کیلووات 6SL3210-1KE31-7AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت346,500,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 110 کیلووات 6SL3210-1KE32-1UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت360,250,000 تومان
پردازنده سری 1518 زیمنس مدل 6ES7518-4AP00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت370,000,000 تومان
پردازنده سری 1516 زیمنس مدل 6ES7516-3FP03-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت380,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 110 کیلووات 6SL3210-1KE32-1AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت396,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120C سه فاز 132 کیلووات 6SL3210-1KE32-4UF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت401,500,000 تومان
اچ ام آی زیمنس مدل TP1900 کد 6AV2124-0UC02-0AX124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت420,000,000 تومان
درایو زیمنس G120C سه فاز 132 کیلووات 6SL3210-1KE32-4AF124V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت437,250,000 تومان
پردازنده سری 1517 زیمنس مدل 6ES7517-3FP00-0AB024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت500,000,000 تومان
اینورتر زیمنس G120 سه فاز 22کیلووات 6SL3210-1PE24-5UL024V DC2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت1,111,000,000 تومان

رها الکتریک، به عنوان یکی از معتبرترین و با سابقه‌ترین فعالان در زمینه فروش و ارائه خدمات و لیست قیمت زیمنس به‌روز، مفتخر است که انواع مختلف محصولات این شرکت را با بهترین قیمت و خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارائه دهد.

شرکت زیمنس، غول صنعتی آلمان، با سابقه‌ای درخشان در تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه، در سراسر جهان شناخته شده است. تنوع محصولات زیمنس بسیار گسترده است و از تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی گرفته تا محصولات پزشکی و لوازم خانگی را شامل می‌شود.

دریافت لیست قیمت زیمنس از رها الکتریک: مرجعی معتبر برای خریداران

دریافت لیست قیمت زیمنس از رها الکتریک به عنوان یکی از نمایندگی‌های معتبر زیمنس، یکی از آسان‌ترین روش‌های پیدا کردن لیست قیمت زیمنس به‌روز است. رها الکتریک همواره تلاش می‌کند تا با ارائه اطلاعات دقیق و لیست قیمت زیمنس به‌روز، مرجعی قابل اعتماد برای مشتریان گرامی باشد. در این راستا، در این صفحه لیست قیمت زیمنس به‌روز شده‌ی تمامی محصولات را گردآوری کرده‌ایم.

دسترسی آسان به لیست قیمت زیمنس

در لیست قیمت زیمنس رها الکتریک تمامی محصولات به صورت دسته‌بندی شده بر اساس نوع کاربرد (PLC، درایو، موتور، سافت استارتر، اینورتر و غیره) ارائه شده است. همچنین امکان جستجوی سریع و آسان محصولات بر اساس کد فنی یا نام محصول در لیست قیمت زیمنس وجود دارد. همچنین در لیست قیمت زیمنس رها الکتریک برای هر محصول، قیمت به روز آن به همراه کد فنی درج شده است. از طرفی در لیست قیمت زیمنس امکان مقایسه‌ی قیمت محصولات مختلف در یک دسته‌بندی نیز برای شما فراهم شده است.

توجه: به دلیل نوسانات احتمالی قیمت ارز، لیست قیمت زیمنس درج شده در این صفحه ممکن است به صورت لحظه‌ای با قیمت‌های واقعی مغایرت داشته باشد.

برای دریافت آخرین لیست قیمت زیمنس و ثبت سفارش، لطفاً با کارشناسان فروش رها الکتریک تماس بگیرید.

چرا رها الکتریک را برای خرید محصولات زیمنس انتخاب کنید؟

رها الکتریک به عنوان نماینده‌ی معتبر زیمنس، اصالت و کیفیت تمامی محصولات را تضمین می‌کند. کارشناسان فنی مجرب ما همواره آماده‌اند تا شما را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی کنند. ما جدا از لیست قیمت زیمنس به‌روز انواع مختلفی از محصولات زیمنس را با بهترین قیمت و شرایط فروش در اختیار شما قرار می‌دهیم. پس به راحتی با خرید از رها الکتریک از خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر محصولات زیمنس بهره‌مند شوید.

چگونه قیمت محصولات زیمنس در ایران را مقایسه کنید:

گام اول: تعیین نیازهای خود: قبل از شروع به مقایسه قیمت، نیازهای خود را به طور دقیق مشخص کنید. چه نوع محصولی از زیمنس نیاز دارید؟ چه ویژگی‌هایی برای شما مهم است؟

گام دوم: جستجوی محصولات: پس از تعیین نیازهای خود، محصولات مختلف زیمنس را که با نیازهای شما مطابقت دارند جستجو کنید. می‌توانید از وب سایت زیمنس، کاتالوگ‌های آنلاین یا فروشندگان مجاز محصولات زیمنس برای این کار استفاده کنید.

گام سوم: استخراج قیمت‌ها: قیمت هر محصول را از منابع مختلف مانند وب سایت زیمنس، کاتالوگ‌های آنلاین، فروشندگان مجاز و موتورهای جستجو استخراج کنید.

گام چهارم: مقایسه قیمت‌ها: قیمت هر محصول را با قیمت محصولات مشابه در برندهای دیگر مقایسه کنید.

نکته: رها الکتریک با ایجاد این صفحه (لیست قیمت زیمنس) تمامی این امکانات را یک جا برای شما فراهم کرده.

قیمت محصولات زیمنس به عوامل مختلفی مانند نوع محصول، مدل، ویژگی‌ها و محل خرید بستگی دارد. در این مقاله، به بررسی اهمیت دسترسی به لیست قیمت به روز محصولات زیمنس می‌پردازیم و راه‌های مختلف برای یافتن این لیست را معرفی می‌کنیم.

چرا دسترسی به لیست قیمت به روز محصولات زیمنس مهم است؟

  • برآورد دقیق هزینه‌ها: با اطلاع از قیمت به روز محصولات، می‌توانید برآورد دقیقی از هزینه‌های خود داشته باشید و بودجه‌بندی
  • مقایسه قیمت‌ها: با مقایسه قیمت‌ها در منابع مختلف، می‌توانید بهترین قیمت را برای محصول مورد نظر خود پیدا کنید.
  • خرید هوشمندانه: با دسترسی به لیست قیمت، می‌توانید انتخابی آگاهانه و خرید هوشمندانه داشته باشید.

در وب سایت رها الکتریک، می‌توانید به لیست قیمت به روز محصولات زیمنس دسترسی داشته باشید و مشخصات فنی و اطلاعات کامل هر محصول را مشاهده کنید.

در این مقاله، به بررسی مزایای استفاده از رها الکتریک به عنوان مرجعی برای اطلاع از قیمت روز محصولات زیمنس می‌پردازیم:

1. قیمت به روز و دقیق: رها الکتریک به طور مرتب قیمت محصولات زیمنس را به روز می‌کند و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

2. تنوع گسترده محصولات:

رها الکتریک تنوع گسترده‌ای از محصولات زیمنس را با قیمت‌های مختلف ارائه می‌دهد.

3. اطلاعات کامل: رها الکتریک علاوه بر قیمت، اطلاعات کاملی از مشخصات فنی و ویژگی‌های هر محصول را ارائه می‌دهد.

4. سهولت استفاده: وب سایت رها الکتریک طراحی ساده و کاربرپسندی دارد و به راحتی می‌توانید قیمت روز محصولات زیمنس را پیدا کنید.

5. خدمات پس از فروش: رها الکتریک خدمات پس از فروش

6. گارانتی اصالت کالا: رها الکتریک ضمانت اصالت

7. پشتیبانی و مشاوره: کارشناسان مجرب رها الکتریک آماده هستند تا شما را در انتخاب بهترین محصول با توجه به نیازهایتان راهنمایی کنند.

با استفاده از رها الکتریک به عنوان مرجعی برای اطلاع از قیمت روز محصولات زیمنس، می‌توانید:

از به روز بودن قیمت‌ها اطمینان حاصل کنید.
محصول مورد نظر خود را با بهترین قیمت پیدا کنید.
اطلاعات کاملی از محصولات مختلف به دست آورید.
خریدی آسان و مطمئن داشته باشید.

رها الکتریک، انتخابی مطمئن برای خرید محصولات زیمنس

چرا رها الکتریک؟

  • ارائه لیست قیمت به روز محصولات زیمنس
  • تنوع گسترده محصولات زیمنس
  • ضمانت اصالت و سلامت کالا
  • خدمات پس از فروش
  • مشاوره تخصصی توسط کارشناسان مجرب

سوال رایج در مورد لیست قیمت محصولات زیمنس:

1. آیا سایتی وجود دارد که لیست قیمت زیمنس را به صورت کامل نمایش دهد؟

بله صفحه لیست قیمت زیمنس تمامی محصولات موجود در کشور را به صورت لیست در کنار همدیگر قرار داده است

2. آیا قیمت‌های درج شده در لیست قیمت زیمنس به روز هستند؟

ما تلاش می‌کنیم تا قیمت‌های درج شده در لیست قیمت زیمنس را به طور مرتب به روز رسانی کنیم. با این حال، به دلیل نوسانات احتمالی قیمت ارز، ممکن است قیمت‌های واقعی با قیمت‌های درج شده در لیست قیمت زیمنس اندکی مغایرت داشته باشد.

3. برای دریافت آخرین لیست قیمت زیمنس و ثبت سفارش چه باید کرد؟

برای دریافت آخرین لیست قیمت زیمنس و ثبت سفارش، می‌توانید با کارشناسان فروش رها الکتریک تماس بگیرید.

4. آیا امکان مقایسه قیمت محصولات مختلف در لیست قیمت زیمنس وجود دارد؟

بله، در لیست قیمت زیمنس رها الکتریک امکان مقایسه قیمت محصولات مختلف در یک دسته‌بندی فراهم شده است.

5. چرا باید برای خرید محصولات زیمنس به رها الکتریک اعتماد کرد؟

رها الکتریک به عنوان نماینده‌ی معتبر زیمنس، اصالت و کیفیت تمامی محصولات را تضمین می‌کند. همچنین، ما طیف وسیعی از محصولات زیمنس را با بهترین قیمت و شرایط فروش در اختیار شما قرار می‌دهیم.

6. چگونه می‌توانم از اصالت محصولات زیمنس خریداری شده از رها الکتریک اطمینان حاصل کنم؟

تمامی محصولات زیمنس عرضه شده توسط رها الکتریک دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر هستند. همچنین، شما می‌توانید با بررسی کد فنی محصول و هولوگرام اصالت کالا، از اصالت محصول اطمینان حاصل کنید.

7. آیا امکان خرید آنلاین محصولات زیمنس از رها الکتریک وجود دارد؟

بله، شما می‌توانید به صورت آنلاین از طریق وب‌سایت رها الکتریک اقدام به خرید محصولات زیمنس کنید.

8. در صورت بروز مشکل در حین استفاده از محصولات زیمنس، به چه کسی باید مراجعه کرد؟

شما می‌توانید در صورت بروز مشکل در حین استفاده از محصولات زیمنس، با کارشناسان پشتیبانی رها الکتریک تماس بگیرید.

9. چه منابعی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات زیمنس وجود دارد؟

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات زیمنس به وب‌سایت رسمی زیمنس مراجعه کنید. همچنین، می‌توانید با کارشناسان فروش رها الکتریک تماس بگیرید و از مشاوره‌ی آنها بهره‌مند شوید.