لیست قیمت محصولات

تصویر محصول نام محصول | i-eپارت نامبرولتاژ تغذیهورودی دیجیتالورودی آنالوگقیمتانتخاب محصول
کابل رابط درایو و کی پد زیمنس 6SL3256-0VP00-0VA0 810,000 تومان
منبع تغذیه لوگو زیمنس 6EP3330-6SB00-0AY0 1,500,000 تومان
پنل نمایشگر BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-4BA0 1,800,000 تومان
رابط BOP زیمنس 6SL3255-0VA00-2AA1 1,980,000 تومان
پنل اپراتوری درایو Siemens V20 کد فنی 6SL3255-0VA00-4BA1 1,980,000 تومان
پارامتر لودر زیمنس مدل 6SL3255-0VE00-0UA0 2,430,000 تومان
ماژول شبکه زیمنس RS232 مدل 6ES7241-1AH32-0XB0 3,200,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1CB00-0BA2 زیمنس24 VDC 43,300,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ 6ED1055-1MA00-0BA2 لوگو زیمنس12/24 V DC 2 3,400,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1MB00-0BA2 زیمنس12/24 VDC 2 43,500,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1FB00-0BA2 زیمنس230 V AC 2 43,500,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1HB00-0BA2 زیمنس24 V DC/AC 2 43,500,000 تومان
برد ارتباط شبکه RS485 زیمنس مدل 6ES7241-1CH30-1XB024 V DC/AC 2 3,500,000 تومان
ماژول مقاومت ترمز زیمنس 6SL3201-2AD20-8VA024 V DC/AC 2 3,600,000 تومان
کارت خروجی آنالوگ زیمنس 6ES7232-4HA30-0XB024 V DC/AC 2 4,000,000 تومان
ماژول ارتباطی 6ES7241-1CH32-0XB0 سری S7-120024 V DC/AC 2 4,000,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-4HA30-0XB024 V DC/AC 2 4,000,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ 6ED1055-1MM00-0BA2 لوگو زیمنس24 VDC 2 4,200,000 تومان
ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7221-1BF32-0XB0none 2 84,500,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1BF32-0XB0none 2 4,500,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1HF32-0XB0none 2 4,500,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1CB10-0BA2 زیمنس24 V DC/AC 2 84,500,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ 6ED1055-1MD00-0BA2 لوگو زیمنس12/24 V DC 2 4,500,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW کد 6SL3210-5BB13-7UV112/24 V DC 2 4,770,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1NB10-0BA2 زیمنس24 VDC 2 84,900,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال لوگو 6ED1055-1FB10-0BA2 زیمنس230 V AC 2 84,900,000 تومان
سوئیچ کمپکت لوگو زیمنس 6GK7177-1MA20-0AA012/24 VDC 2 5,000,000 تومان
منبع تغذیه S7-1200 زیمنس مدل 6EP1332-1SH7112/24 VDC 2 5,000,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.55KW کد 6SL3210-5BB15-5UV112/24 VDC 2 5,130,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW کد 6SL3210-5BB17-5UV112/24 VDC 2 5,220,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو 6ED1052-1CC08-0BA1 زیمنس12/24 VDC 2 85,400,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1XF32-0XB0none 2 5,500,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو 6ED1052-1HB08-0BA1 زیمنس24 V DC/AC 2 85,800,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو 6ED1052-1MD08-0BA1 زیمنس12/24 VDC 4 85,800,000 تومان
میکرو پی ال سی لوگو زیمنس 6ED1052-1FB08-0BA112/24 VDC 4 5,800,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.37KW کد 6SL3210-5BE13-7UV012/24 VDC 4 6,300,000 تومان
صفحه نمایش متنی LOGO! TD مدل 6ED1055-4MH08-0BA112/24 VDC 4 6,500,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW کد 6SL3210-5BB21-5UV112/24 VDC 4 6,570,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5KW فیلتردار کد 6SL3210-5BB21-5BV112/24 VDC 4 6,930,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2KW کد 6SL3210-5BB22-2UV012/24 VDC 4 6,930,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 مدل 6SL3210-5BE13-7CV012/24 VDC 4 7,470,000 تومان
پی ال سی زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7211-1HE40-0XB012/24 VDC 2 استاندارد 67,500,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1HH32-0XB0none 2 استاندارد 7,500,000 تومان
پردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1AE40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 67,500,000 تومان
پردازنده سری 1211 زیمنس مدل 6ES7211-1BE40-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 67,500,000 تومان
خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7222-1BH32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 7,500,000 تومان
ماژول ورودی و خروجی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7223-1QH32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 7,500,000 تومان
کارت ورودی و خروجی زیمنس 6ES7223-1PH32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 7,500,000 تومان
کارت ورودی و خروجی زیمنس 6ES7223-1BH32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 7,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW کد 6SL3210-5BE17-5UV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 7,650,000 تومان
اینورتر تک فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 کیلو وات کد 6SL3210-5BB22-2AV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 7,740,000 تومان
ورودی دیجیتال زیمنس مدل 6ES7221-1BH32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 168,000,000 تومان
اینورتر تکفاز زیمنس Siemens V20 توان 3KW کد 6SL3210-5BB23-0UV1none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 8,370,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 0.75KW کد 6SL3210-5BE17-5CV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 8,550,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-1UV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 8,640,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.1 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-1CV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 9,270,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-4HD32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 9,400,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7232-4HB32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 9,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-5UV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 10,350,000 تومان
ماژول ورودی خروجی زیمنس مدل 6ES7223-1PL32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 10,500,000 تومان
کارت ورودی و خروجی زیمنس 6ES7223-1BL32-0XB0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 10,500,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 1.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE21-5CV0none 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 10,800,000 تومان
پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1AE40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 810,900,000 تومان
پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1BE40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 610,900,000 تومان
پردازنده سری 1212 زیمنس مدل 6ES7212-1HE40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 810,900,000 تومان
ماژول سوئیچ ارتباطی زیمنس سری S7-1200 مدل 6GK7277-1AA10-0AA024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 11,000,000 تومان
ماژول سوئیچ CSM 127724V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 11,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 کیلو وات کد 6SL3210-5BE22-2UV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 11,250,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 2.2 کیلو وات کد 6SL3210-5BE22-2CV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 11,880,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QD32-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 11,900,000 تومان
پی ال سی زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7214-1AG40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1412,400,000 تومان
پردازنده سری 1214 زیمنس مدل 6ES7214-1HG40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1412,400,000 تومان
پی ال سی زیمنس سری S7-1200 مدل 6ES7214-1BG40-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1412,400,000 تومان
لوگو ماژول شبکه صنعتی زیمنس 6GK7142-7BX00-0AX0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 13,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 3 کیلو وات کد 6SL3210-5BE23-0UV0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 13,050,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5PD32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 13,400,000 تومان
ماژول خروجی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7232-4HD32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 14,000,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5ND32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 14,000,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-4HF32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 14,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 4 کیلو وات کد 6SL3210-5BE24-0UV0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 14,400,000 تومان
ماژول 4 ورودی 2 خروجی S7-1200 مدل 6ES7234-4HE32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 14,500,000 تومان
ماژول شبکه CMR2040 لوگو زیمنس 6GK7142-7EX00-0AX024 VDC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 215,000,000 تومان
ماژول شبکه زیمنس مدل 6GK7242-5DX30-0XE024 VDC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 15,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 5.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE25-5UV024 VDC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 17,100,000 تومان
پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1AG40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1418,500,000 تومان
پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1HG40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1418,500,000 تومان
پردازنده سری 1215 زیمنس مدل 6ES7215-1BG40-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1418,500,000 تومان
کارت ورودی آنالوگ زیمنس 6ES7231-5QF32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 19,000,000 تومان
ماژول ورودی آنالوگ زیمنس مدل 6ES7231-5PF32-0XB0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 19,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE27-5UV0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 19,800,000 تومان
ماژول پروفی باس مدل 6GK7243-5DX30-0XE0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 22,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 7.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE27-5CV0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 23,400,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 11 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-1UV0220V-AC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 29,700,000 تومان
پردازنده سری 1217 زیمنس مدل 6ES7217-1AG40-0XB024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 1430,000,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-5UV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 32,400,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 15 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-5CV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 37,800,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-8UV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 40,050,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22 کیلو وات کد 6SL3210-5BE32-2UV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 45,900,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 18.5 کیلو وات کد 6SL3210-5BE31-8CV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 48,150,000 تومان
اینورتر سه فاز زیمنس Siemens V20 توان 22 کیلو وات کد 6SL3210-5BE32-2CV024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 50,400,000 تومان
ماژول ارتباطی زیمنس سری S7-1200 مدل 6GK7243-1BX30-0XE024V DC 2 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت 150,000,000 تومان

رها الکتریک، به عنوان یکی از معتبرترین و با سابقه‌ترین فعالان در زمینه فروش و ارائه خدمات محصولات زیمنس، مفتخر است که طیف گسترده‌ای از محصولات این شرکت را با بهترین قیمت و خدمات پس از فروش به مشتریان خود ارائه دهد.

شرکت زیمنس، غول صنعتی آلمان، با سابقه‌ای درخشان در تولید محصولات باکیفیت و نوآورانه، در سراسر جهان شناخته شده است. تنوع محصولات زیمنس بسیار گسترده است و از تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی گرفته تا محصولات پزشکی و لوازم خانگی را شامل می‌شود.

 

چگونه قیمت محصولات زیمنس در ایران را مقایسه کنید:

گام اول: تعیین نیازهای خود: قبل از شروع به مقایسه قیمت، نیازهای خود را به طور دقیق مشخص کنید. چه نوع محصولی از زیمنس نیاز دارید؟ چه ویژگی‌هایی برای شما مهم است؟

گام دوم: جستجوی محصولات: پس از تعیین نیازهای خود، محصولات مختلف زیمنس را که با نیازهای شما مطابقت دارند جستجو کنید. می‌توانید از وب سایت زیمنس، کاتالوگ‌های آنلاین یا فروشندگان مجاز محصولات زیمنس برای این کار استفاده کنید.

گام سوم: استخراج قیمت‌ها: قیمت هر محصول را از منابع مختلف مانند وب سایت زیمنس، کاتالوگ‌های آنلاین، فروشندگان مجاز و موتورهای جستجو استخراج کنید.

گام چهارم: مقایسه قیمت‌ها: قیمت هر محصول را با قیمت محصولات مشابه در برندهای دیگر مقایسه کنید.

نکته: رها الکتریک با ایجاد این صفحه (لیست قیمت زیمنس) تمامی این امکانات را یک جا برای شما فراهم کرده.

قیمت محصولات زیمنس به عوامل مختلفی مانند نوع محصول، مدل، ویژگی‌ها و محل خرید بستگی دارد. در این مقاله، به بررسی اهمیت دسترسی به لیست قیمت به روز محصولات زیمنس می‌پردازیم و راه‌های مختلف برای یافتن این لیست را معرفی می‌کنیم.

چرا دسترسی به لیست قیمت به روز محصولات زیمنس مهم است؟

  • برآورد دقیق هزینه‌ها: با اطلاع از قیمت به روز محصولات، می‌توانید برآورد دقیقی از هزینه‌های خود داشته باشید و بودجه‌بندی
  • مقایسه قیمت‌ها: با مقایسه قیمت‌ها در منابع مختلف، می‌توانید بهترین قیمت را برای محصول مورد نظر خود پیدا کنید.
  • خرید هوشمندانه: با دسترسی به لیست قیمت، می‌توانید انتخابی آگاهانه و خرید هوشمندانه داشته باشید.

در وب سایت رها الکتریک، می‌توانید به لیست قیمت به روز محصولات زیمنس دسترسی داشته باشید و مشخصات فنی و اطلاعات کامل هر محصول را مشاهده کنید.

در این مقاله، به بررسی مزایای استفاده از رها الکتریک به عنوان مرجعی برای اطلاع از قیمت روز محصولات زیمنس می‌پردازیم:

1. قیمت به روز و دقیق: رها الکتریک به طور مرتب قیمت محصولات زیمنس را به روز می‌کند و دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد.

2. تنوع گسترده محصولات:

رها الکتریک تنوع گسترده‌ای از محصولات زیمنس را با قیمت‌های مختلف ارائه می‌دهد.

3. اطلاعات کامل: رها الکتریک علاوه بر قیمت، اطلاعات کاملی از مشخصات فنی و ویژگی‌های هر محصول را ارائه می‌دهد.

4. سهولت استفاده: وب سایت رها الکتریک طراحی ساده و کاربرپسندی دارد و به راحتی می‌توانید قیمت روز محصولات زیمنس را پیدا کنید.

5. خدمات پس از فروش: رها الکتریک خدمات پس از فروش

6. گارانتی اصالت کالا: رها الکتریک ضمانت اصالت

7. پشتیبانی و مشاوره: کارشناسان مجرب رها الکتریک آماده هستند تا شما را در انتخاب بهترین محصول با توجه به نیازهایتان راهنمایی کنند.

با استفاده از رها الکتریک به عنوان مرجعی برای اطلاع از قیمت روز محصولات زیمنس، می‌توانید:

از به روز بودن قیمت‌ها اطمینان حاصل کنید.
محصول مورد نظر خود را با بهترین قیمت پیدا کنید.
اطلاعات کاملی از محصولات مختلف به دست آورید.
خریدی آسان و مطمئن داشته باشید.

رها الکتریک، انتخابی مطمئن برای خرید محصولات زیمنس

چرا رها الکتریک؟

  • ارائه لیست قیمت به روز محصولات زیمنس
  • تنوع گسترده محصولات زیمنس
  • ضمانت اصالت و سلامت کالا
  • خدمات پس از فروش
  • مشاوره تخصصی توسط کارشناسان مجرب